KOMPLEXNÉ TECHNICKÉ RIEŠENIA

Pointcab

Dokumentácia skutočného stavu, digital twin

Dokumentácia skutočného stavu musí byť rýchla, presná, zameranie nesmie obmedzovať výrobu, nazbierané dáta nesmú zahltiť informačné systémy, informácie sú okamžite dostupné buď lokálne alebo na cloude. Toto sú základné vlastnosti dokumentácie skutočného stavu pomocou terestrického 3D laserového skenovania.

 

3D laserové skenovanie

3D Laserové skenovanie - tvorba Digital Twin

 

Aby bolo možné rýchlo a presne plánovať nové výrobné procesy, umiestňovať nové technológie do už existujúcej výroby, zamedziť vzniku kolízii pri umiestňovaní robotov, prepočítať statiku potrubných mostov, analyzovať deformácie tunelov, mostných konštrukcií je potrebné daný priestor rýchlo a presne zdokumentovať a následne vytvoriť 3D CAD model skutočného stavu - digitálne dvojča, ako jeden z pilierov Industry 4.0 .

 3D model technologickeho celku - Digital Twin

3D model vytvorený na základe mračna bodov - digital twin

 

Ďalšou výhodou, ktorej sa neprikladala vážnosť je nemožnosť vycestovať z dôvodu poveternostných podmienok či pandémie. Veľmi podstatnou a nezanedbateľnou výhodou sú cestovné náklady spojené s projektom, čas potrebný na zameranie konvenčnými metódami a dosiahnuteľná komplexnosť resp. presnosť týchto postupov.  Nezanedbateľnou výhodou terestrického 3D laserového skenovania je zvýšenie bezpečnosti, keďže nie je potrebné riešiť prácu vo výškach vďaka dosahu týchto prístrojov až do niekoľkých stoviek meterov.

 

 3D model výrobnej haly - digital twin

 3D model vytvorený na základe mračna bodov - digital twin

 

 

Fotogaléria :

 

3D Laserové skenovanie výrobnej haly
3D Laserové skenovanie výrobnej haly
3D Laserové skenovanie výrobnej haly
3D Laserové skenovanie výrobnej haly
3D Laserové skenovanie výrobnej haly
3D Laserové skenovanie výrobnej haly

3D model oceľovej konštrukcie - digital twin
3D model oceľovej konštrukcie - digital twin
3D model oceľovej konštrukcie
3D model oceľovej konštrukcie
3D model robotického hniezda
3D model robotického hniezda

3D model potrubí - digital twin
3D model potrubí - digital twin
3D model potrubného mosta
3D model potrubného mosta
3D model výrobného zariadenia
3D model výrobného zariadenia

3D model výrobného závodu - digital twin
3D model výrobného závodu - digital twin
3D model výrobnej haly
3D model výrobnej haly
Fotogaléria

3D Model výrobnej bunky - digtal twin
3D Model výrobnej bunky - digtal twin
3D Model výrobnej bunky - digtal twin
3D Model výrobnej bunky - digtal twin
3D objektová knižnica
3D objektová knižnica

scroll-top
Späť hore