KOMPLEXNÉ TECHNICKÉ RIEŠENIA

Pointcab

Skenovanie Lietavského hradu farebným laserovým skenerom FARO FOCUS 3D

Využitie laserových skenerov v praxi je čoraz častejšie a nemalou miernou k tomu prispela i ich cenová dostupnosť. Na druhej strane treba podotknúť, že sa zvýšila i kvalita snímania, možnosť farebného snímania, ako i kompaktnosť zariadenia s možnosťou napajánia na batériu. Aj z týchto dôvodov je skener FARO FOCUS 3D špičkou na trhu.

 

Spracovanie dát z laserových skenerov je rôzne podľa budúceho použitia nameraných dát. Buď sa dáta archivujú pre budúce spracovanie, hlavne pri kultúrnych pamiatkach, kde hrozí že za krátke obdobie dôjde k ich zničeniu zubom času. Ďalej sa môžu dáta veľmi rýchlo spracovať softvérovou aplikáciou PointCab. Výsledkom sú podklady pre tvorbu rezov a pohľadov, reálne merania vzdialeností, plôch či objemov a takisto interaktívna tvorba 3D panoramatických pohľadov pre webové aplikácie. Pre tvorbu presnej výkresovej dokumentácie je stále potrebné manuálne spracovanie skenov v niektorých z CAD aplikácií.

 

 

scroll-top
Späť hore