KOMPLEXNÉ TECHNICKÉ RIEŠENIA

Pointcab

Využitie laserového skenovania pri obnove budovy renesančného meštianskeho domu

Zámerom investora s budovou na ulici Bottova 11, bola rozsiahla obnova. Renesančný meštiansky dom bol postavený v 1.polovici 16.storočia. Upravovaný bol v 19. a 20.storočí. Má dvoj a trojtaktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Priechodový radový dom sa nachádza na východnej strane ulice v Mestskej pamiatkovej rezervácii v bezprostrednej blízkosti Mariánskeho námestia v Žiline.

Pri zameraní bolo potrebné zistiť rozmery, sklonové pomery, výšky, priehyby konštrukcií a presné zameranie klenieb, preto sa investor rozhodol využiť metódu terestrického 3D laserového skenovania.

 

3D skenovanie historickej budovy

 Zameranie historického objektu pomocou metody 3D laserového skenovania

Ilustračné foto,  Zdroj: iQservices

 

Výhodou mračna bodov je osadenie na koordináty súradnicový systém GPS, vztiahnuté ku vytyčovacím bodov geodetov a preto je možné, presné situovanie celého objektu, do katastrálnej mapy. V tomto prípadne došlo ku zisteniu posunutia stavby v časti spoločnej steny ku objektu na južnej strane parcely.

 Mračno bodov

Mračno bodov vytvorené pomocou terestrického laserového skenera, Zdroj: iQservices

 

Pri návrhu architekta sa uvažovalo s využitím podkrovných priestorov s možnosťou vytvorenia bytových jednotiek. Výhodou terestrického 3D laserového skenovania je zobrazenie výškových nezrovnalostí, ktoré pri bežnej „meračskej“ práci zodpovedná osoba len veľmi ťažko nameria. Pri meraní bolo zistené zvažovanie podlahy v podkroví, priehyby väzných trámov, krokiev.

 

 2D CAD pasportizacia

 

Znázornenie posunutia prízemia na susednú parcelu, Zdroj: iQservices

 

Pasport budovy

 

 Deformácie konštrukcie, Zdroj: iQservices

 

 

Nakoľko je pri zo skenovaní objektu vytvorený jeden model, je možné všetky konštrukcie, aj skryté, prípadne inak nezmerateľné presne osadiť na správnu pozíciu v rámci objektu.

 Pasport budovy

 

Osadenie časti pivnice vrámci prízemia, Zdroj: iQservices

 

Zameraním zložitého objektu pomocou terestrického 3D laserového skenovania, sa môže predísť nepredvídaným nepresnostiam a komplikáciám pri ďalších prácach na stavbe, zefektívni sa dĺžka vypracovania dokumentácií skutkových stavov konštrukcií.

 Pasport budovy

Hotový výkres podložený mračnom bodov, Zdroj: iQservices

 

Na spracovanie dát sa využívajú programy určené na spracovanie mračna bodov. Ich úlohou je spracovanie komplexného mračna bodov do zrozumiteľnej podoby. Spracované dáta premietne do roviny (pôdorysy, rezy, pohľady). Pre zameranie bol použitý terestrický laserový 3D skener Faro Focus S350.

Výsledným produktom sú reálne zachytené rozmery budovy - situácia, pôdorysy, rezy, pohľady vo finálnom výstupe formátu DWG a vo formáte pdf.

Pasport budovy

Hotový výkres podložený mračnom bodov, Zdroj: iQservices

 

Autor: Ing. Dušana Andrásová, Ing. Lukáš Dobroň

 

Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria

Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria

Fotogaléria

scroll-top
Späť hore