KOMPLEXNÉ TECHNICKÉ RIEŠENIA

Pointcab

Zameranie zrúcaniny Kostola sv. Heleny v obci Stránske

Pre potreby Krajského pamiatkového ústavu v Žiline a občianskeho združenia Obnova Slovenskej Zeme bol geodeticky zameraný a zdokumentovaný pomocou terestriálneho Laserového skenera Faro Focus gotický kostol sv. Heleny v obci Stránske a spracovali sme technickú 2D CAD dokumentáciu podľa potrieb zadávateľa.

 

 

Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria

Fotogaléria
Fotogaléria

scroll-top
Späť hore