KOMPLEXNÉ TECHNICKÉ RIEŠENIA

PointCAB moduly

Podrobnejšie návody ako pracovať s programom PointCAB je možné nájsť na našom Youtube profile.

 

Layout

Tvorba pôdorysov z mračna bodov ako othophoto

 

Mesh

Tvorba MESH - ov z mračna bodov

 

Section

Tvorba rezov z mračna bodov ako orthophoto

 

Volume

Výpočet objemu podľa REB 22013

 

Merger

Vytvárania obrázkov v mierke, využiteľné pre spracovanie v CAD programe

 

Delta

Tvorba analýz a zaznamenávanie nerovností

 

Panorama

Tvorba panorám - pohľadov z ľubovoľného bodu v projekte

 

Unfold

Tvorba rozvinutých pohľadov

 

Webexport

Tvorba interaktívnej HTML alebo statickej dokumentácie

 

Pointcloud Export

Export menších častí z veľkého mračna bodov

 

Vectorizer

Vektorizácia plánov z mračna bodov

  Sketch

Meranie uhlov a plôch, kótovanie a tvorba poznámok v pôdorysoch a rezoch
 

Profiler

Tvorba profilových línií z mračna bodov

 

Photomatch

Vkladanie fotografií vo vysokom rozlíšení do pôdorysov a rezov vytvorených v programe PointCAB
scroll-top
Späť hore