KOMPLEXNÍ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ

Pointcab

Lietavský hrad

Zaměření Lietavská hradu 3D laserovým skenerem a vytvoření projektové dokumentace pro podporu konzervačních prací prováděných na Lietavském hradě občanským sdružením  - Sdružení na záchranu Lietavského hradu.

Zaměření hradu s podporou 3D laserového skenování

Lietavský hrad pocházející z 13. století patří svou rozlohou k nejrozsáhlejším hradům na Slovensku. Během svého životního cyklu prošel několika přestavbami až nakonec v 18. století zpustl. Po třech stoletích však spatřil světlo záchrany, když v roce 1999 vzniklo sdružení na jeho obnovu. Od té doby prošel hrad mnoha nezbytnými opravami, aby se zabránilo jeho dalšímu chátrání.

Jelikož při objektech jako jsou hrady, kromě starých fotek a pověstí neexistuje žádná dokumentace, použili jsme moderní technologie na zachycení aktuálního stavu hradu. Pomocí speciálního laserového skeneru byl zaměřen objekt, jehož výsledkem byl tzv. laserový sken (mračno bodů), jehož podobu si lze představit jako 360 ° panoramatickou fotografii.

 

Momentálně je to metoda zaměření objektů, která svou přesností a komplexností vysoce převyšuje geodetické a fotogrammetrické zaměření. Výsledkem je vysoce přesný 3D model stávajícího hradu, který zachycuje aktuální stav stěn, oken, kleneb, omítek, otvorů a okolí. Z naměřených údajů se vypracovali půdorysy, řezy, pohledy, fasády jako i 3D model.

Takto připravená technická dokumentace napomáhá při analýzách jednotlivých objektů zjišťovat jejich míru poškození, náklony zdí, zachycení geometrie jednotlivých kleneb, atd. s milimetrovou přesností. Je základem pro tvorbu 3D projektové dokumentace chybějících částí, ale i tvorbu virtuálních modelů. Také je to podpůrný nástroj pro plánování dalších konzervačních prací, když se velmi přesně dá zjistit kolik m3 zdiva je třeba obnovit případně kolik m3 suti třeba prozkoumat.

Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria

Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria

Fotogaléria
Fotogaléria

scroll-top
Zpět nahoru