KOMPLEXNÍ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ

Nadrozměrné objekty

Laserové skenování nadrozměrných objektů se provádí poměrně často. Jde o projekty kde je třeba rekonstruovat výrobní zařízení, osadit nové velké technologické celky do již existujících provozů, kde může dojít ke kolizním situacím (collision detection), přesně naplánovat napojení se na technologické celky (přesná poloha přírub v prostoru) nebo kontrola přesnosti sestav před jejich instalací. Zásahy nebo výměny součástí důležitých zařízení se mohou před reálným zásahem nasimulovat. Na získání relevantních dat, je nezbytný přesný 3D CAD model.

 

Oblasti použití laserového skenování a CAD modelování při nadrozměrných objektech:


●   Dopravní prostředky
          ○  konstrukce lodí
          ○  konstrukce letadel
          ○ konstrukce vlaků
●   Stroje a zařízení
●   Technologické celky
●   Turbíny

  Co získá zákazník:

●   přesný strukturovaný 2D resp. 3D CAD model v požadovaném formátu (dwg, dxf, dgn, step, sdnf,  Parasolid  .     jt, obj, skp ...)
●   dokumentaci k projektu v podobě 2D PDF resp. 3D PDF
●   vyrenderovaný prezentační fotografie pro potřeby prezentací (jpg, png, tiff ....)
●   kompletní sadu laserových skenů (fws, pts, ptx ...) s bezplatným prohlížečem
●   laserové skeny ve formátu html pro potřeby virtuálních prohlídek

 

reverse engineering

Reverse engineering výrobního zařízení

Reverse engineering letadla

 


scroll-top
Zpět nahoru