KOMPLEXNÍ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ

CAD Modelování - BIM

CAD modelování je proces, při kterém naši specialisté zaměřené data z 3D laserových skenerů (point cloud), tj mračna bodů, transformují do CAD programu. Při tomto procesu se tvoří logická struktura 3D modelu, který obsahuje objekty budov, konstrukcí, strojů, zařízení, potrubí či nadrozměrných objektů. Vznikne tak reálný trojrozměrný CAD model - BIM model, který je podkladem při rekonstrukčních pracích, při plánování a rozvrhování výroby, při statických výpočtech ocelových konstrukcí, jako i při simulaci výrobních procesů. V posledním období se ve větší míře využívá i při programování robotů. Zkoumá se hlavně možnost vzniku kolizí ramene robota s objekty v jeho blízkosti. Jde o potrubí, plošiny, kabelové trasy a podobně (collision detection).

Detekce možných kolizí se ve velkém měřítku provádí při projektování nových potrubních tras na již existující potrubní mosty. Kombinace Laserové skenování - CAD model stávajícího stavu (as Built) - Projekce výrazně snižuje vznik možných kolizí s již existujícími potrubími, konstrukcí mostu. Dokáže odpovídat i na otázku, zda je třeba upravovat ocelovou konstrukci mostu na zvýšení jeho kapacity, nebo nám daná konstrukce ještě prostorově vyhovuje. Velmi důležitou otázkou která se nesmí zanedbat je statika mostu. Naše 3D modely ocelových konstrukcí dodáváme i ve formátu SDNF ( Steel Detailing Neutral Format), který slouží jako univerzální výměnný formát pro ocelové prvky. Tento je možné importovat do programů pro výpočet statiky, jakož i do konstrukčních programů (Tekla, ProSteel, Revit...). Součástí dokumentace potrubních mostů je dokumentace potrubí v podobě izometrických výkresů.

Tvorba objektových knihoven je jedním z výstupů samotného CAD modelování. Virtuální model můžeme rozdělit na pevné objekty, jako jsou budovy, konstrukce, potrubí, které nám tvoří tzv. omezení či překážky při plánování. Ostatní objekty, které jsou pohybovatelné, zařadíme do knihoven. Objektové knihovny obsahují elementy jako jsou stroje, zařízení, technologické palety, případně výrobky.

Našim zákazníkům dodáme: 

●   Přesný, strukturovaný 2D resp. 3D CAD model v požadovaném formátu
●   Isometrický výkres potrubí
●   dodávané formáty: DWG, DXF, DGN, SDNF, SKP, STEP, Parasolid, IGES, jt, stl, obj, smd (speedikon), Revit - BIM model

●   Tvorba 3D vizualizací pro potřeby reklamy, prezentací ve formátech jpg, png, tiff, bmp
●   3D PDF model, který významným způsobem usnadňuje komunikaci na vnitropodnikové úrovni pro svou datovou nenáročnost a možnosti prohlížení v programu Acrobat Reader.

3D model potrubia
3D model potrubia
3D model potrubného mostu
3D model potrubného mostu
Izometria
Izometria

3D model metra vo Viedni
3D model metra vo Viedni
3D model výrobnej linky
3D model výrobnej linky
3D model palety
3D model palety

scroll-top
Zpět nahoru