KOMPLEXNÍ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ

Školení, Konzultace

Naše společnost má bohaté zkušenosti se zabezpečením školení a tréninků. Poskytujeme konzultační činnosti spojené s konceptem digitalizace od tvorby podnikové referenční mřížky, laserového skenování, převodu dat do CAD programu, výběr vhodného CAD software, jako i prvky na efektivní využívání 3D modelů při plánování rekonstrukci, či případně simulaci.

Hlavní oblasti školení jsou zaměřeny na laserové skenování a samotnou práci v CAD pro oblast 3D modelů, jejich zpracování, plánování, či případnou rekonstrukci. Předními aplikacemi pro práci s takovými modely jsou Microstation, Auto CAD a jejich jednotlivé nástavby. Absolventi získají komplexní přehled o možnostech a využitích dat získaných technologií laserového skenování v CAD programu, získají zkušenosti s modelováním v CAD systémech a všechny školené témata si procvičí na počítači. Témata a formy školení lze přizpůsobit individuálním potřebám používané profese.

Na školení o laserovém skenování pomocí skeneru Faro Focus se účastník dozví od našich školitelů, kteří se věnují laserovému skenování od roku 2002, způsoby, jak vhodně nastavit skener, jak rozmístit referenční body, registraci nasbíraných dat do jednoho modelu v programu Faro Scene. Následně školitelé poskytnou návody na konkrétní problémy.

Školení v programovém balíčku PointCAB obsahují návody jak naimportovat skeny, jak vytvořit základní projekt, tvorbu půdorysů, řezů, výpočet objemů, tvorbu PDF prezentací, virtuálních prohlídek, ortofotografií z mračen bodů.

 


scroll-top
Zpět nahoru