KOMPLEXNÉ TECHNICKÉ RIEŠENIA

Pointcab

Využitie laserového skenovania pri obnove budovy renesančného meštianskeho domu

Zámerom investora s budovou na ulici Bottova 11 bola jej rozsiahla obnova. Renesančný meštiansky dom bol postavený v prvej polovici 16. storočia. Upravovaný bol v 19. a 20. storočí. Má dvoj a trojtaktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný a podpivničený. Priechodový radový dom sa nachádza na východnej strane ulice v Mestskej pamiatkovej rezervácii v bezprostrednej blízkosti Mariánskeho námestia v Žiline.

Pri zameraní budovy bolo potrebné zistiť rozmery, sklonové pomery, výšky, priehyby konštrukcií a presné zameranie klenieb. Investor sa preto rozhodol využiť metódu 3D terestrického laserového skenovania.

 

3D skenovanie historickej budovy

 Zameranie historického objektu pomocou metody 3D laserového skenovania

Ilustračné foto,  Zdroj: iQservices

 

Výhodou mračna bodov je osadenie na koordináty súradnicového systému GPS, vztiahnuté ku vytyčovacím bodom geodetov. Tento postup umožňuje presné situovanie celého objektu do katastrálnej mapy. V tomto prípadne sme zistili posunutie stavby v časti spoločnej steny smerom k objektu na južnej strane parcely.

 Mračno bodov

Mračno bodov vytvorené pomocou terestrického laserového skenera, Zdroj: iQservices

 

Návrh architekta uvažoval s využitím podkrovných priestorov s možnosťou vytvorenia bytových jednotiek. Výhodou 3D terestrického laserového skenovania je zobrazenie výškových nezrovnalostí, ktoré zodpovedná osoba len veľmi ťažko nameria pri bežnej „meračskej“ práci. Meraním sa zistilo zvažovanie podlahy v podkroví, ako aj priehyby väzných trámov a krokiev.

 

 2D CAD pasportizacia

 

Znázornenie posunutia prízemia na susednú parcelu, Zdroj: iQservices

 

Pasport budovy

 

 Deformácie konštrukcie, Zdroj: iQservices

 

 

Pri skenovaní objektu sa vytvára jediný model. Preto je možné všetky konštrukcie, aj skryté či inak nezmerateľné, presne osadiť na správnu pozíciu v rámci objektu.

 Pasport budovy

 

Osadenie časti pivnice vrámci prízemia, Zdroj: iQservices

 

Zameranie zložitého objektu pomocou 3D terestrického laserového skenovania umožní vyhnúť sa nepredvídaným nepresnostiam a komplikáciám pri ďalších prácach na stavbe. Taktiež sa skráti dĺžka vypracovania dokumentácií skutkových stavov konštrukcií.

 Pasport budovy

Hotový výkres podložený mračnom bodov, Zdroj: iQservices

 

Spracovanie dát využíva programy na prácu s mračnom bodov. Úlohou takéhoto softvéru je spracovanie komplexného mračna bodov do zrozumiteľnej podoby. Spracované dáta premietne do roviny (pôdorysy, rezy, pohľady). Pre zameranie bol použitý 3D terestrický laserový skener FaroFocus S350.

Výsledným produktom sú reálne zachytené rozmery budovy - situácia, pôdorysy, rezy, pohľady vo finálnom výstupe vo formátoch DWG a pdf.

Pasport budovy

Hotový výkres podložený mračnom bodov, Zdroj: iQservices

 

Autor: Ing. Dušana Andrásová, Ing. Lukáš Dobroň

 

Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria

Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria

Fotogaléria

scroll-top
Späť hore