KOMPLEXNÉ TECHNICKÉ RIEŠENIA

Pointcab

Dokumentácia skutkového stavu skenerom FARO X330 v chemickom priemysle

Cieľom projektu bola dokumentácia skutkového stavu areálu s vysokou presnosťou. V následnom kroku bola vytvorená podrobná technická CAD dokumentácia 2 nádrží v havarijnom stave. Zadávateľ na základe dodaných údajov realizoval návrh, výrobu a inštaláciu nových nádrží bez potreby výmeny už existujúcich potrubí. Zameranie bolo realizované pomocou terestrického 3D laserového skenera FARO X330. Celý areál bol zameraný za 3 dni. To znamená že boli podrobne zamerané všetky nádrže, prírubové spoje, potrubia, káblové trasy, výstuže ... . Výhodou meracích prístrojov od spoločnosti FARO je ich vysoká presnosť. Nezanedbateľnou prednosťou je samozrejme aj hmotnosť a rozmery. Vďaka tomu nie je problém s prístrojom presun po plošinách či rebríkoch. Veľmi dôležitý aspekt je logistika na miesto určenia. Areál sa nachádza na území Spojených arabských emirátov. Tvorba technickej dokumentácie bola realizovaná v produktoch od spoločností Bentley a Autodesk.

Mračno bodov
Mračno bodov
Mračno bodov
Mračno bodov
Mračno bodov
Mračno bodov

Skutkovy stav
Skutkovy stav
Skutkovy stav
Skutkovy stav
Skutkovy stav
Skutkovy stav

Osadenie novej nádrže
Osadenie novej nádrže
Osadenie novej nádrže
Osadenie novej nádrže
Osadenie novej nádrže
Osadenie novej nádrže

scroll-top
Späť hore