KOMPLEXNÉ TECHNICKÉ RIEŠENIA

Pointcab

Podpora plánovania pri reorganizácii výroby

Od zákazníka sme obdržali zákazku na efektívne zdokumentovanie a vytvorenie kompletných plánov a rezov existujúceho závodu pre automobilovú výrobu.

Aká je hlavná výhoda laserového skenovanie oproti klasickým metódam merania? S laserovým skenerom sme v krátkom časovom horizonte zamerali budovu, oceľové konštrukcie, stroje, zariadenia, dopravné systémy a inžinierske siete, a to so všetkými detailmi. V priebehu niekoľkých dní sme boli schopní zachytiť skutočný stav zariadení. Zákazník tak mohol využiť generované skeny na získanie ďalších informácií pre zabezpečenie správnych rozhodnutí pri plánovaní. Laserové skenovanie je dôležitým faktorom toho, že rozhodnutia plánovačov sú založené na dôkladných analýzach.


Po ukončení merania boli následne mračná bodov prevedené do 3D CAD modelu. Do CAD dokumentácie boli implementované všetky požiadavky klienta na formát, obsah, detailnosť, presnosť ako i definície vrstiev, farieb, atď.. Takto boli všetci projektanti schopní využiť výsledky v ich CAD prostredí, bez toho aby museli pochopiť laserové skenovanie a mračná bodov. Chyby v plánovaní a časovo náročné merania na mieste boli drasticky znížené na minimum.

Inžinieri spoločnosti mohli analyzovať generované layouty a rezy vo veľmi krátkom čase. Mali v ruke plány robotizovaných buniek a mohli skúmať aktuálne rozmiestnenia robotov, káblových rozvodov a bezpečnostných zariadení.


Vďaka tejto inovatívnej technológii získal zákazník CAD model, ktorý je obrazom reality a môže byť využitý na rôzne účely. Dané údaje boli dodávateľom využité na plánovanie a osadenie nových strojov a zariadení, ako i na časové odhady a prácnosť rekonštrukcie. Výsledkom bol model, ktorý mohol byť priamo použitý s CAD nástrojmi zákazníka.

scroll-top
Späť hore