KOMPLEXNÉ TECHNICKÉ RIEŠENIA

Pointcab

Laserové skenovanie rímskeho nápisu v Trenčíne

Zachytenie aktuálneho stavu Rímskeho nápisu v Trenčíne pomocou metódy terestrického laserového skenovania pre potreby analýzy úbytku materiálu. Na meranie bol použitý laserový skener Faro Focus S 350 s vysokou presnosťou a možnosťou tvorby HDR fotografie. Mesh bol vytvorený v programoch Geomagic od 3D Systems.
 
 

                                          Spracované výstupy z laserového skenovania do podoby 3D meshu
 
 

scroll-top
Späť hore