KOMPLEXNÉ TECHNICKÉ RIEŠENIA

Riešenia

Priemysel

Priemysel

Laserové skenovanie ako proces zachytenia skutočného stavu (as built) sa stalo nenahraditeľnou súčasťou projektovania v priemysle. Rýchlosť akou je možné potrubný most alebo výrobnú halu s príslušenstvom zamerať a vytvoriť CAD model je neporovnateľný s inými bežnými spôsobmi merania.

Viac informácií
Architektúra a kultúrne pamiatky

Architektúra a kultúrne pamiatky

3D laserové skenovanie budov, kostolov, hradov má výhodu voči bežným meracím postupom v tom, že laserový skener je schopný zamerať objekt komplexnejšie, čo znamená že skener je schopný urobiť približne 900 000 meraní za sekundu. Hustota získaných dát a rýchlosť zberu nám zaručuje, že následne spracované údaje budú presným vyobrazením reality.

Viac informácií
Stavebníctvo

Stavebníctvo

Terestriálne laserové skenovanie je využívané v stavebníctve veľmi často. Vo väčšine prípadov ide o zameranie budov, oceľových konštrukcií, technologických celkov a technického zariadenie budov.

Viac informácií
Nadrozmerné objekty

Nadrozmerné objekty

Laserové skenovanie nadrozmerných objektov sa vykonáva pomerne často. Ide o projekty kde je potrebné rekonštruovať výrobné zariadenia, osadiť nové veľké technologické celky do už existujúcej prevádzky, presne naplánovať napojenia sa na technologické celky, či kontrola presnosti zostáv pred ich inštaláciou. Laserové skenovanie a tvorba 3D CAD modelov môže slúžiť aj na simuláciu pred reálnym zásahom.

Viac informácií
scroll-top
Späť hore