KOMPLEXNÉ TECHNICKÉ RIEŠENIA

Stavebníctvo

Terestriálne laserové skenovanie je využívané v stavebníctve veľmi často. Vo väčšine prípadov ide o zameranie budov, oceľových konštrukcií, technologických celkov a technického zariadenie budov (potrubia s armatúrami, vzduchotechnika, káblové trasy, osvetlenie). Využitie je rôznorodé. Prestavba priemyselnej budovy na nové bytové jednotky, statické prepočty oceľových konštrukcií (osadenie žeriavov s vyššou nosnosťou, osadenie nových potrubí na pôvodné mostné konštrukcie, napojenie nových potrubí na už existujúce potrubia), kontrola presnosti výstavby budov pre potreby osadenia fasádnych dosiek, umiestnenie nových technologických celkov do už existujúcej výroby, kde vzniká riziko kolízií a podobne. 

Použitie laserového skenovania v stavebníctve:

 • dokumentácia existujúceho stavu budov
 • dokumentácia oceľových konštrukcií
 • dokumentácia technologických celkov
 • dokumentácia potrubných mostov
 • zameriavanie aktuálneho stavu dopravných stavieb
  • mosty
  • cesty
  • tunely
  • terén
 • analýza priehybov konštrukcií, kontrola deformácií priemyselných nádrží
 • tvorba 2D a 3D výkresovej dokumentácie aktuálneho stavu (as built)
 • kontrola presnosti počas výstavby budov a oceľových konštrukcií

 Čo získa zákazník:

 • presný štrukturovaný 2D resp. 3D CAD model v požadovanom formáte (dwg, dxf, dgn, step, sdnf, parasolid, jt, obj,  skp ...)
 • dokumentáciu k projektu v podobe 2D PDF resp. 3D PDF
 • vyrenderovaný prezentačné fotografie pre potreby prezentácií (jpg, png, tiff ....)
 • kompletnú sadu laserových skenov (fws, pts, ptx ...) s bezplatným prehliadačom
 • laserové skeny vo formáte html pre potreby virtuálnych prehliadok

 

Dokumentacia ocelovej konstrukcie

Dokumentácia oceľovej konštrukcie výrobnej haly pre potreby statických výpočtov

 

dokumentacia vyrobnej haly_documentation of a plant

Dokumentácia výrobnej budovy pre potreby plánovania výrobných zariadení

Ukážkové príklady na stiahnutie:

3D model výrobnej haly

3D model výrobnej haly

3D model výrobnej haly vytvorený pre potreby plánovania nových strojných zariadení

Súbory na stiahnutie
jpg-iconpdf-iconcad-iconmic-icon
Oceľová konštrukcia výrobnej haly

Oceľová konštrukcia výrobnej haly

Príklad oceľovej konštrukcie výrobnej haly vytvorenej pre potreby statika.

Súbory na stiahnutie
jpg-iconpdf-iconcad-iconmic-icon
scroll-top
Späť hore