KOMPLEXNÉ TECHNICKÉ RIEŠENIA

CAD Modelovanie - BIM

CAD modelovanie je proces, pri ktorom naši špecialisti zamerané dáta z laserových skenerov (point cloud), t.j. mračná bodov, transformujú do CAD programu. Pri tomto procese sa tvorí logická štruktúra 3D modelu, ktorý obsahuje objekty budov, konštrukcií, strojov, zariadení, potrubí či nadrozmerných objektov. Vznikne tak reálny trojrozmerný CAD - BIM model, ktorý je podkladom pri rekonštrukčných prácach, pri plánovaní a rozvrhovaní výroby, pri statický výpočtoch oceľových konštrukcií, ako i pri simulácii výrobných procesov. V poslednom období sa vo väčšej miere využíva aj pri programovaní robotov. Skúma sa hlavne možnosť vzniku kolízií ramena robota s objektami v jeho blízkosti. Ide o potrubia, plošiny, káblové trasy a podobne (collision detection).

Detekcia možných kolízií sa vo veľkom meradle vykonáva pri projektovaní nových potrubných trás na už existujúce potrubné mosty. Kombinácia Laserové skenovanie - CAD model existujúceho stavu (as Built) - Projekcia výrazne znižuje vznik možných kolízií s už existujúcimi potrubiami, konštrukciou mosta. Dokáže zodpovedať aj na otázku, či je potrebné upravovať oceľovú konštrukciu mosta na zvýšenie jeho kapacity, alebo nám daná konštrukcia ešte priestorovo vyhovuje. Veľmi dôležitou otázkou ktorá sa nesmie zanedbať je statika mosta. Naše 3D modely oceľových konštrukcií dodávame  aj vo formáte SDNF (Steel Detailing Neutral Format), ktorý slúži ako univerzálny výmenný formát pre oceľové prvky. Tento je možné importovať do programov pre výpočet statiky, ako ako aj do konštrukčných programov (Tekla, ProSteel, Revit). Súčasťou dokumentácie potrubných mostov je dokumentácia potrubia v podobe izometrických výkresov.

Tvorba objektových knižníc je jedným z výstupov samotného CAD modelovania. Virtuálny model môžeme rozdeliť na pevné objekty, ako sú budovy, konštrukcie, potrubia, ktoré nám tvoria tzv. obmedzenia či prekážky pri plánovaní. Ostatné objekty, ktoré sú pohybovateľné, zaradíme do knižníc. Objektové knižnice obsahujú elementy ako sú stroje, zariadenia, technologické palety, prípadne výrobky, ktoré je možné použiť vo väčšine BIM softvérových riešení.

Naším zákazníkom dodáme:

  • Presný, štrukturovaný 2D resp. 3D CAD model v požadovanom formáte
  • Izometrický výkres potrubia
  • dodávané formáty: DWG, DXF, DGN, SDNF, SKP, STEP, Parasolid, IGES, jt, stl, obj, smd (speedikon), Revit - BIM model ...
  • Tvorba 3D vizualizácií pre potreby reklamy, prezentácií vo formátoch jpg, png, tiff, bmp
  • 3D PDF model, ktorý významným spôsobom uľahčuje komunikáciu na vnútropodnikovej úrovni pre svoju dátovú nenáročnosť a možnosti prehliadania v programe Acrobat Reader.

 

3D model potrubia
3D model potrubia
3D model potrubného mostu
3D model potrubného mostu
Izometria
Izometria

3D model metra vo Viedni
3D model metra vo Viedni
3D model výrobnej linky
3D model výrobnej linky
3D model palety
3D model palety

scroll-top
Späť hore