KOMPLEXNÉ TECHNICKÉ RIEŠENIA

Optimalizácia a plánovanie

Laserové skenovanie a samotné 3D modely výrobných hál a zariadení majú široké uplatnenie v priemyselnom inžinierstve. V dnešnom "digitálnom svete" sa už všetky činnosti spojené s chodom spoločností vykonávajú na počítači. Inak tomu nie je ani pri procesných analýzach, kde sa využívajú reálne 3D modely. Tie predstavujú skutočný stav prenesený do softvérového rozhrania a používajú sa pri činnostiach ako sú:

  • Optimalizácia materiálových tokov
  • Optimalizácia pracovísk
  • Odstránenie úzkych miest
  • Minimalizácia výrobných priestorov
  • Simulácia výroby

3D plánovanie v spojitosti je jednou z nových techník projektovania výrobných systémov. Pri 3D plánovaní máme k dispozícií všetky reálne obmedzenia, ktoré v skutočnosti existujú, a tak môžeme novú výrobu naprojektovať  bez kolízií a bez dodatočných zmien pri jej zavádzaní.

Prínosy 3D plánovania:

  • zníženie času projektovania
  • plánovanie s nulovou chybovosťou (detekcia kolízií)
  • zníženie nákladov na dodatočné zmeny pri realizácii zmien
  • vizualizácia a animácia budúcich procesov
  • umiestnenie nových strojov (výrobcovia zariadení poskytujú 3D modely svojich zariadení)
3D návrh stroja
3D návrh stroja
3D návrh stroja
3D návrh stroja
Romiestnenie strojov
Romiestnenie strojov

scroll-top
Späť hore