KOMPLEXNÉ TECHNICKÉ RIEŠENIA

Reverzný Inžiniering

Reverzný inžiniering je ideálne riešenie pri procese digitalizácie existujúceho objektu, komponentu, alebo produktu, a to aj bez toho, aby bola k dispozícii technická dokumentácia, výkres, alebo počítačový model. Pre tento účel sa využivajú špeciálne skenovacie ramená, pomocou ktorých vieme vytvoriť 3D výkres daného objektu s presnosťou na desatiny milimetra.

Uplatnenie nájde pri tvorbe výkresov náhradných dielov, ktorých príslušná technická dokumentácia je buď zničená, nekompletná, alebo nebola nikdy vytvorená. Tak isto pri vytváraní tvarovo zložitého ručne tvarovaného modelu z modelovacej hmoty, či iných prototypových súčiastkach. Takto získané dáta sa dajú využiť pri výrobe malopočetných súčiastok na 3D tlačiarni.

Využitie reverzného inžinierstva:

  • tvorba výkresovej dokumentácie prototypových súčiastok
  • skrátenie vývojového a inovačného cyklu produktu
  • modernizácia výrobného procesu
  • návrh nových súčastí prispôsobených existujúcim súčastiam
  • aktualizácia výkresovej dokumentácie lisovacích formiem
3D model stroje
3D model stroje
Technologická paleta
Technologická paleta
Turbína
Turbína

scroll-top
Späť hore