KOMPLEXNÉ TECHNICKÉ RIEŠENIA

BuildIT Construction software

FARO® predstavuje BuildIT Construction softvér. Ide o prvý plne integrovaný nástroj riadenia na zabezpečenie kvality a kontrolu kvality životného cyklu budovy. Prostredníctvom softvéru Build IT construction je možné v reálnom čase porovnávať ideálny projekt budovy s reálne nameranými dátami získaných pomocou 3D skenovania.

Funkcie

Kontrola projektu - vizualizácia nepresností od návrhu projektu. Je možné zmerať rozdiely, prípadne upraviť projekt a sledovať pokrok výstavby.

 

 Kontrola oceľovej konštrukcie voči 3D CAD modelu

 

Hodnotenie na základe tolerancií - Vložte hodnoty tolerancie do diagramov a označte tie oblasti staveniska, ktoré sú mimo špecifikovaného rozsahu tolerancie. Dokumentujte tieto oblasti pre okamžité prepracovanie. 

Možnosti hodnotenia na základe tolerancií :

  • Kontrola rovinnosti podľa normy ASTM - Standard E1155, tvorba protokolu  vrátane tvorby vrstevníc
  • Kontrola zvislosti a rovinnosti stien
  • Zmeranie deformácie nosníkov, stien, podláh ...
  • Výpočet kubatúr nádrží
  • Kontrola deformácií nádrží

 

 Kontrola rovinnosti podlahy

 

Dokumentácia a ručenie - digitálna dokumentácia neočakávaných prípadov na stavbe ako transparentný dôkaz o priebehu výstavby.

 

Zhoda s normami ASTM E1155, TR34 a DIN18202 - Skontrolujte rovnomernosť betónových podláh podľa regionálnych noriem. Pomocou BuildIT Construction je možné skontrolovať a zdokumentovať, že každá betónová konštrukcia, ktorú postavíte, spĺňa miestne požiadavky kdekoľvek na svete.

 

Zistenie nesprávneho umiestnenia dielov - Identifikujte nesprávne umiestnenie a chýbajúce prvky, ako sú steny, stĺpy, nosníky a potrubia. Prideľte problémy zodpovedajúcim odborom skôr, ako dôjde k následným zdržaniam ďalších profesií na stavbe.

 

Kontrola deformácie nádrží

 

4D analýza - Vizualizujte posuny a pohyby v rámci štrukturálnej pevnosti v priebehu času. Ich odhalením skôr získa váš tím čas na naplánovanie opatrení, ktoré zabránia zrúteniu, a budú stáť menej ako náklady na prepracovanie v neskorších fázach s vyšším rizikom zlyhania.

  • Kontrola susedných budov počas výstavby
  • Hodnotenie deformácií zariadení, hodnotenie posunov v čase na základe cloud to cloud porovnania

 

Kompatibilita súborov - BuildIT Construction je kompatibilný s programami Autodesk® AutoCAD® (verzie dwg a dxf 2.5-2020), Revit (2015-2020), IFC (2x3, 4), sat, iges, Parasolid a Step. 

Tvorba protokolov - Vytvárajte ľahko čitateľné a úplné správy, ktoré zvýrazňujú kľúčové informácie. To umožňuje zúčastneným stranám lepšie pochopiť situáciu a presnejšie naplánovať ďalšie kroky. Formáty protokolov sú PDF, XLSX, CSV.

Podporované formáty mračien bodov : asc, csv, E57, fls, las, laz, lsproj, pts, ref, txt, xyz.

 

 BuildIT construction softvér

 

scroll-top
Späť hore