KOMPLEXNÉ TECHNICKÉ RIEŠENIA

Faro As-Built Software

Faro As-Built softvér rozširuje možnosti programu AutoCAD a programu Revit. Rozširuje možnosti AutoCADu a Revitu o správu mračien bodov, modelovanie a overovanie vhodnosti CAD návrhu na základe meraní z 3D laserových skenerov. Výsledkom sú natívne súbory AutoCAD bez obmedzenia kompatibility resp. BIM modely v prípade riešenia pre Revit.

Pre užívateľov sú pripravené tri variantné riešenia Faro As-Built for AutoCAD, Faro As-Built for Autodesk Revit a Faro As- Built Suite, ktorá obsahuje oba predošlé balíky.

Faro As-Built pre AutoCAD  sa integruje do už existujúcich nástrojov ako nová nástrojová lišta. Rozširuje možnosti zobrazenia a práce s mračnom bodov v porovnaní s natívnym programom AutoCAD. Automatizované modelovanie potrubných trás a oceľových konštrukcií zrýchli tvorbu 3D skutočného stavu. Nepresnosť tvorby 3D modelu od skutočného stavu je možné zobraziť v podobe teplotných máp. Týmto spôsobom je možné skontrolovať presnosť modelovania. Faro As-Built je možné integrovať do programov AutoCAD Plant 3D, AutoCAD Civil 3D ako aj do ostatných 3D AutoCAD riešení.

 

Faro As-Built for AutoCAD

 

Faro As-Built for AutoCAD

Faro As-Built for AutoCAD

 

Faro As-Built for Revit umožňuje rýchle namodelovanie potrubí, stien, nosníkov. Hrúbky stien sú zadefinované automaticky. Nástroj umožňuje analýzu deformácie povrchov voči mračnu bodov. Výsledky je možné uložiť ako vrstevnice alebo exportovať do databáz.

 

Faro As-built for Revit

 

 

Faro As-built for Revit

 

 

Faro As-built for AutoCAD

 

scroll-top
Späť hore