KOMPLEXNÉ TECHNICKÉ RIEŠENIA

Pointcab

Lietavský hrad

Zameranie Lietavského hradu laserovým skenerom a vytvorenie projektovej dokumentácie pre podporu konzervačných prác, vykonávaných na Lietavskom hrade občianskym združením - Združenie na záchranu Lietavského hradu.

Zameranie hradu s podporou 3D laserového skenovania

Lietavský hrad pochádzajúci z 13. storočia patrí svojou rozlohou k najrozsiahlejším hradom na Slovensku. Počas svojho životného cyklu prešiel niekoľkými prestavbami až nakoniec v 18. storočí spustol. Po troch storočiach však uzrel svetlo záchrany, keď v roku 1999 vzniklo združenie na jeho obnovu. Od tej doby prešiel hrad mnohými nevyhnutnými opravami, aby sa zabránilo jeho ďalšiemu chátraniu.

Keďže pri objektoch ako sú hrady, okrem starých fotiek a povestí neexistuje žiadna dokumentácia, použili sme moderné technológie na zachytenie aktuálneho stavu hradu. Pomocou špeciálneho laserového skenera bol zameraný objekt, ktorého výsledkom bol tzv. laserový sken (mračno bodov), ktorého podobu si možno predstaviť ako 360° panoramatickú fotografiu.

 

Momentálne je to metóda zamerania objektov, ktorá svojou presnosťou a komplexnosťou vysoko prevyšuje geodetické a fotogrametrické zameranie. Výsledkom je vysokopresný 3D model existujúceho hradu, ktorý zachycuje aktuálny stav stien, okien, klenieb, omietok, otvorov a okolia. Z nameraných údajov sa vypracovali pôdorysy, rezy, pohľady, fasády ako i 3D model.

Takto pripravená technická dokumentácia napomáha pri analýzach jednotlivých objektov zisťovať ich mieru poškodenia, náklony stien, zachytenie geometrie jednotlivých klenieb, atď. s milimetrovou presnosťou. Je základom na tvorbu 3D projektovej dokumentácie chýbajúcich častí, ale i tvorbu virtuálnych modelov. Taktiež je to podporný nástroj pre plánovanie ďalších konzervačných prác, keď sa veľmi presne dá zistiť koľko m3 muriva treba obnoviť prípadne koľko m3 sutiny treba preskúmať.

Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria

Fotogaléria
Fotogaléria
Fotogaléria

Fotogaléria
Fotogaléria

scroll-top
Späť hore