KOMPLEXNÉ TECHNICKÉ RIEŠENIA

Pointcab

Projekty

Rozvoj zručností zamestnancov spoločnosti iQservices, s.r.o. na podporu trhu práce

Cieľ projektu:

V súlade s cieľom výzvy, teda podporou nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 formou rozvoja zručnosti zamestnancov na obnovujúcom sa trhu práce, vrátane zručností prispievajúcich k prechodu na automatizáciu, informatizáciu (využívanie IT) a digitálnu a zelenú ekonomiku sa rozhodla spoločnosť pre svojich zamestnancov vytvoriť ucelený projekt vzdelávania, vďaka ktorému zamestnancom zabezpečí rozvoj nových zručností. Aktivity boli navrhnuté s dôrazom na dosiahnutie súladu s prioritnou osou 8 a s cieľmi programu OP ĽZ a zároveň s identifikovanými potrebami spoločnosti iQservices, s.r.o..

 

 

Viac informácií
3D zameranie Rotundy Sv. Juraja

3D zameranie Rotundy Sv. Juraja

3D zameranie Rotundy sv. Juraja bolo realizované  laserovým skenerom  FARO Focus S350. Zameraný bol ako interiér tak aj exteriér.

Výsledným produktom bolo zaregistrované farebné HDR mračno bodov, 3D model, kompletná 2D technická dokumentácia vo formáte *.dwg a virtuálna prehliadka. Zameranie bolo urobené s presnosťou do 5 mm.

Viac informácií
Zameranie skutočného stavu oceľových konštrukcií pred inštaláciou dopravníkových systémov

Zameranie skutočného stavu oceľových konštrukcií pred inštaláciou dopravníkových systémov

Zameranie skutočného stavu oceľových konštrukcií pred inštaláciou dopravníkových systémov pomocou 3D skenera Faro Focus S350.

Viac informácií
Dokumentácia skutkového stavu v architektúre a tvorba BIM modelu

Dokumentácia skutkového stavu v architektúre a tvorba BIM modelu

3D zameranie skutkového stavu rodinného domu pomocou laserového skenera FARO Focus X130 za účelom jeho modernizácie. Následne bol z mračna bodov vytvorený 3D BIM model.

Viac informácií
Dokumentácia skutkového stavu skenerom FARO X330 v chemickom priemysle

Dokumentácia skutkového stavu skenerom FARO X330 v chemickom priemysle

Zameranie skutkového stavu nádrží 3D laserovým skenerom FARO X330. Presné zameranie prírubových spojov a potrubí pre potreby návrhu nových nádrží, výrobu a inštaláciu so zreteľom na detekciu kolízií.

Viac informácií
Laserové skenovanie rímskeho nápisu v Trenčíne

Laserové skenovanie rímskeho nápisu v Trenčíne

Zachytenie aktuálneho stavu Rímskeho nápisu v Trenčíne pomocou metódy terestrického laserového skenovania pre potreby analýzy úbytku materiálu. Použitý bol FARO S 350 a Geomagic od 3D Systems.

Viac informácií
Dokumentácia gotického kostola sv. Heleny v Stránskom

Dokumentácia gotického kostola sv. Heleny v Stránskom

Pre potreby Krajského pamiatkového ústavu v Žiline a občianskeho združenia Obnova Slovenskej Zeme bol geodeticky zameraný a zdokumentovaný pomocou terestrického Laserového skenera Faro Focus 3D gotický kostol sv. Heleny v obci Stránske a spracovali sme technickú 2D CAD dokumentáciu podľa potrieb zadávateľa.

Viac informácií
Žilinská synagóga

Žilinská synagóga

Projekt "Nová synagóga" naberá na obrátkach a z papierovej formy sa prešlo na samotnú realizáciu. Z pôvodnej synagógy, ktorá po dlhé obdobie pôsobila ako kinosála a prednášková miestnosť Žilinskej univerzity, sa má v blízkej budúcnosti stať výstavný priestor európskeho významu.

Viac informácií
Lietavský hrad

Lietavský hrad

Zameranie hradu laserovým skenerom a vytvorenie projektovej dokumentácie pre podporu rekonštrukčných prác, vykonávaných na hrade.

Viac informácií
Podpora plánovania pri reorganizácii výroby

Podpora plánovania pri reorganizácii výroby

Od zákazníka sme obdržali zákazku na efektívne zdokumentovanie a vytvorenie kompletných plánov a rezov existujúceho závodu pre automobilovú výrobu.

Viac informácií
LIST_Pager_page 1/2 << < 1 2 > >>
scroll-top
Späť hore