KOMPLEXNÍ TECHNICKÁ ŘEŠENÍ

Optimalizace a plánování

3D laserové skenování a samotné 3D modely výrobních hal a zařízení mají široké uplatnění v průmyslovém inženýrství. V dnešním "digitálním světě" se již všechny činnosti spojené s chodem společností provádějí na počítači. Jinak tomu není ani při procesních analýzách, kde se využívají reálné 3D modely. Ty představují skutečný stav přenesen do softwarového rozhraní a používají se při činnostech jako jsou:

 
●   Optimalizace materiálových toků
●   Optimalizace pracovišť
●   Odstranění úzkých míst
●   Minimalizace výrobních prostorů
●   Simulace výroby

 


3D plánování ve spojitosti je jednou z nových technik projektování výrobních systémů. Při 3D plánování máme k dispozici všechna reálná omezení, které ve skutečnosti existují, a tak můžeme novou výrobu naprojektovat bez kolizí a bez dodatečných změn při jejím zavádění.

Přínosy 3D plánování:


●   snížení času projektování
●   plánování s nulovou chybovostí (detekce kolizí)
●   snížení nákladů na dodatečné změny při realizaci změn
●   vizualizace a animace budoucích procesů
●   umístění nových strojů (výrobci zařízení poskytují 3D modely svých zařízení)

3D návrh stroja
3D návrh stroja
3D návrh stroja
3D návrh stroja
Romiestnenie strojov
Romiestnenie strojov

scroll-top
Zpět nahoru