KOMPLEXNÉ TECHNICKÉ RIEŠENIA

Nadrozmerné objekty

Laserové skenovanie nadrozmerných objektov sa vykonáva pomerne často. Ide o projekty kde je potrebné rekonštruovať výrobné zariadenia, osadiť nové veľké technologické celky do už existujúcej prevádzky, kde môže dôjsť ku kolíznym situáciám (collision detection), presne naplánovať napojenia sa na technologické celky (presná poloha prírub v priestore) či kontrola presnosti zostáv pred ich inštaláciou. Zásahy alebo výmeny súčastí dôležitých zariadení sa môžu pred reálnym zásahom nasimulovať. Na získanie relevantných dát, je nevyhnutný presný 3D CAD model.

Oblasti použitia laserového skenovania a CAD modelovania pri nadrozmerných objektoch:

 • Dopravné prostriedky
  • konštrukcie lodí
  • konštrukcie lietadiel
  • konštrukcie vlakov
 • Stroje a zariadenia
 • Technologické celky
 • Turbíny

  Čo získa zákazník:

 • presný štrukturovaný 2D resp. 3D CAD model v požadovanom formáte (dwg, dxf, dgn, step, sdnf, parasolid, jt, obj,  skp ...)
 • dokumentáciu k projektu v podobe 2D PDF resp. 3D PDF
 • vyrenderovaný prezentačné fotografie pre potreby prezentácií (jpg, png, tiff ....)
 • kompletnú sadu laserových skenov (fws, pts, ptx ...) s bezplatným prehliadačom
 • laserové skeny vo formáte html pre potreby virtuálnych prehliadok

 

reverse engineering

Reverse engineering výrobného zariadenia

Reverse engineering lietadla

 


scroll-top
Späť hore