KOMPLEXNÉ TECHNICKÉ RIEŠENIA

Priemysel

Výhody 3D laserového skenovania a CAD modelovania v priemysle:

 • rýchle a efektívne zameranie skutkového stavu objektov a zariadení pomocou 3D skenera
 • bezkontaktné meranie na veľké vzdialenosti a za plnej prevádzky
 • okamžitá vizuálna a geometrická analýza zoskenovaných objektov
 • vysokopresné CAD modelovanie z nameraných dát
 • tvorba výkresových dokumentácií (2D layout, 3D model, izometria)
 • analýza, optimalizácia a vizualizácia riešení
 • výsledné dáta sú dodávané v rôznych CAD formátoch podľa požiadaviek zákazníka (dwg, dxf, skp, jt, step, sdnf ...)
 • tvorba 2D a 3D pdf dokumentácie pre jednoduchší prístup k informáciám

 Automobilový priemysel

 • Tvorba dokumentácie výrobných hál v automobilovom prostredí v programe Speedikon, Bentley Microstation s nadstavbou Tricad MS za dodržaní predpísaných štandardov a využití potrebných enviromentov.
 • Dokumentácia strojov a zariadení
 • Dokumentácia dopravníkov
 • Dokumentácia technologický paliet
 • Dokumentácia oceľových konštrukcií, schodísk a platforiem (dwg, dxf, rvt, skp, step, jt...)
 • Dokumentácia inžinierskych sietí (potrubia, ventilácia, kúrenie, elektrické rozvody)

 

 Robotizované pracovisko v automobilovom priemysle

Robotizované pracovisko v potravinarskom priemysle 

Robotizované pracovisko v
automobilovom priemysle
Robotizované pracovisko v
potravinárskom priemysle

 

Strojársky a výrobný priemysel

 • Tvorba dokumentácie výrobných hál
 • Dokumentácia strojov a zariadení
 • Dokumentácia oceľových konštrukcií
 • Dokumentácia inžinierskych sietí (potrubia, ventilácia, kúrenie, elektrické rozvody)
 • Optimalizácia rozmiestnenia výrobnej dispozície
 • Optimalizácia materiálových tokov

 

 Strojársky priemysel 3D CAD model


Strojársky priemysel 3D CAD model 

3D model výrobnej haly v
strojárskom priemysle
3D model výrobnej haly v
strojárskom priemysle

 

 2D layout priemyselnej budovy

2D layout výrobnej haly vytvorený z mračna bodov

Chemický a petrochemický priemysel

 • Tvorba dokumentácie pre údržbu a rekonštrukciu
 • Dokumentácia potrubí a zariadení
 • Dokumentácia oceľových konštrukcií a potrubných mostov aj v SDNF
 • Tvorba izometrických výkresov potrubí

 

 Potrubný most - 3D sken

Potrubný most - 3D skenovanie 

3D CAD model potrubného mosta
v chemickom priemysle
3D CAD model potrubného mosta
v chemickom priemysle

 

Energetický priemysel a elektrárne

 • Tvorba dokumentácie pre údržbu a rekonštrukciu
 • Dokumentácia potrubí a zariadení
 • Dokumentácia oceľových konštrukcií aj v SDNF formáte
 • Tvorba izometrických výkresov potrubí

3D CAD model transformátora 3D sken 

3D CAD model v energetickom priemysle
 

3D CAD model transformátora 3D CAD model
v energetickom priemysle

Ukážkové príklady na stiahnutie:

Pripadova studia - zameranie potrubi v 3D

Pripadova studia - zameranie potrubi v 3D

Presné zameranie potrubného mosta pomocou 3D laserového skenera pre potreby projekcie.

Súbory na stiahnutie
jpg-iconpdf-icon
Prípadová štúdia - rozmiestnenie strojov

Prípadová štúdia - rozmiestnenie strojov

Cieľom projektu bolo zameranie výrobných priestorov a návrh vhodných strojných zariadení.

Súbory na stiahnutie
jpg-iconpdf-icon
2D layout výrobnej haly

2D layout výrobnej haly

Príklad tvorby 2D dokumentácie z mračna bodov.

Súbory na stiahnutie
jpg-iconpdf-icon
Prípadová štúdia - automobilový priemysel

Prípadová štúdia - automobilový priemysel

Dodaná technická dokumentácia bola použitá na plánovanie a osadenie nových strojov a zariadení.

Súbory na stiahnutie
jpg-iconpdf-icon
Energetický priemysel

Energetický priemysel

Presné zameranie transformátora laserovým skenerom Faro Focus pre potreby údržby.

Súbory na stiahnutie
jpg-iconpdf-icon
3D model potrubí

3D model potrubí

Cieľom projektu bolo presné zameranie potrubí ako podklad pre návrh nových trás.

Súbory na stiahnutie
jpg-iconpdf-iconcad-iconmic-icon
scroll-top
Späť hore