KOMPLEXNÉ TECHNICKÉ RIEŠENIA

As-Built Dokumentácia

As-Built dokumentácia, čiže dokumentácia existujúceho stavu objektov, je základnou vstupnou informáciou pre architektov, projektových manažérov, inžinierov, konštruktérov, či plánovačov.

Prenesením reality do CAD rozhrania so všetkým, čo v skutočnosti existuje sa dosiahne to, že všetky ďalšie operácie prebiehajú na počítači bez toho, aby sme museli navštíviť výrobné priestory, či práve rekonštruované objekty.

Vďaka pokrokovej technológii laserového skenovania a vytvorenia reálneho 3D modelu v počítači sa ušetria nemalé finančné výdavky spojené s efektívnym plánovaním a konštruovaním, ako i samotný čas.

Prínosy As-Built dokumentácie:

 • tvorba 2D výkresov, pôdorysov, rezov, atď.
 • aktualizácia podnikových 2D layoutov
 • zistenie odchýlok medzi pôvodnou dokumentáciou a realitou
 • príprava 2D výkresov vrátane kót, zložených stien, fasád
 • separácia potrubí na jednotlivé médiá, zakreslenie ventilov, regulátorov, kompenzátorov, atď.
 • BIM
 • predpríprava údajov pre statické prepočty
 • vizualizácia
 • presné podklady pre rekonštrukčné práce
 • efektívny podklad pre kontrolu kolízií (collision detection)
 • podpora pri podnikovom 3D plánovaní
 • 3D objektové knižnice
 • presné podklady pre 3D simuláciu procesov
 • vyhľadávanie možných kolízií pri plánovaní nových strojov, robotov (collision detection)
3D model Žilinskej synagógy
3D model Žilinskej synagógy
3D model výrobnej haly
3D model výrobnej haly
2D dispozícia budovy
2D dispozícia budovy

3D model výrobní haly
3D model výrobní haly
3D model výrobní haly
3D model výrobní haly
3D model výrobní haly
3D model výrobní haly

Robotizované pracovisko
Robotizované pracovisko
Vizualizácia exteriéru
Vizualizácia exteriéru
Vizualizácia interéru
Vizualizácia interéru

scroll-top
Späť hore