KOMPLEXNÉ TECHNICKÉ RIEŠENIA

Školenia, Konzultácie

Naša spoločnosť má bohaté skúsenosti so zabezpečením školení a tréningov. Poskytujeme konzultačné činnosti spojené s konceptom digitalizácie od tvorby podnikovej referenčnej mriežky, laserového skenovania, prevodu dát do CAD programu, výber vhodného CAD software, ako i prvky na efektívne využívanie 3D modelov pri plánovaní rekonštrukcii, či prípadne simulácii.

Hlavné oblasti školení sú zamerané na laserové skenovanie a samotnú prácu v CAD pre oblasť 3D modelov, ich spracovanie, plánovanie, či prípadnú rekonštrukciu. Poprednými aplikáciami pre prácu s takýmito modelmi sú Microstation, AutoCAD a ich jednotlivé nadstavby. Absolventi získajú komplexný prehľad o možnostiach a využitiach dát získaných technológiou laserového skenovania v CAD programe, získajú skúsenosti s modelovaním v CAD systémoch a všetky školené témy si precvičia na počítači. Témy a formy školenia možno prispôsobiť individuálnym potrebám používanej profesie.

Na školení o laserovom skenovaní pomocou skenera Faro Focus sa účastník dozvie od našich školiteľov, ktorí sa venujú laserovému skenovaniu od roku 2002, spôsoby, ako vhodne nastaviť skener, ako rozmiestniť referenčné body, registráciu nazbieraných údajov do jedného modelu v programe Faro Scene. Následne školitelia poskytnú návody na konkrétne problémy.

Školenia v programovom balíku PointCAB obsahujú návody ako naimportovať skeny, ako vytvoriť základný projekt, tvorbu pôdorysov, rezov, výpočet objemov, tvorbu pdf prezentácií, virtuálnych prehliadok, ortofotografií z mračien bodov.

 


scroll-top
Späť hore